Datum formaat in thunderbird aanpassen

Sommigen verkiezen om hun OS in het engels te installeren zoals ikzelf. Bij de installatie van thunderbird heb je dan het probleem dat de data van de mails in het engelse formaat staan (MM/DD/YYYY HH:mm). Ik verkies liever het formaat waar eerst de dag komt en dan de maand en niet andersom. Vereiste is wel dat je thunderbird 2.0 of hoger gebruikt. Om dit probleempje op te lossen, gaan we als volgt te werk.

Sluit thunderbird af.
Open een terminal venster en voer de volgende commando’s uit:

cd
mkdir .thunderbird
cd .thunderbird
mkdir init.d
cd init.d

In deze directory init.d maken we een bestand aan genaamd S00Locale.sh. Dit doen we als volgt:

gedit S00Locale.sh

Er zal een leeg bestand worden geopend.
In dit bestand plaatsen we volgende content:

export LC_TIME=nl_BE.UTF-8

Je mag nu het bestand sluiten en natuurlijk opslaan als dit gevraagd wordt.We moeten dit bestand natuurlijk uitvoerbaar maken, en dit doen we zo:

sudo chmod +x S00Locale.sh

Nu moeten we wel nog nakijken of de locale nl_BE aanwezig is op onze computer. Dit doen we door in de terminal het volgende commando in te typen:

locale -a

Wanneer nl_BE niet in de lijst voorkomt, voer je het volgende commando uit:

sudo locale-gen nl_BE.UTF-8

Als alles goed is verlopen, kan je nu thunderbird opstarten en staan de data van de mails in het gewenste formaat.


Plaats een opmerking