Ubuntu 9.10 (Karmic Koala)

Update the system

Nu het systeem geïnstalleerd is, kan je checken of er updates zijn en zo nodig ze installeren. Dit wordt gedaan door de update-manager. Links onderaan zal je nu een tab zien met de vermelding [Updatebeheer] . Klik hier op om de updatemanager te starten.

910-19

…of door de Update-manager te starten via Systeem->Beheer->Updatebeheer. U ziet nu de beschikbare updates. Standaard staan alle update aangevinkt voor uitvoering. Klik gewoon op Updates installeren

910-20

Er wordt nu naar je wachtwoord gevraagd.

910-21

De updates zullen worden gedownload en worden geïnstalleerd.

910-22

910-23

Je systeem is up-to-date. Proficiat.

910-24

Pagina's: 1 2 3


Plaats een opmerking