Verwijderen van lege directories

Om in een bepaalde directory structuur alle lege directories te verwijderen kunnen we het volgende commando gebruiken:

sudo find /waar/te/beginnen -type d -empty -delete


Plaats een opmerking