Archief voor de category: 'shell commands'

Extract .eoc met 7z

Onlangs kreeg ik van iemand een bestand met de extensie ‘.eoc’. ‘eoc’-bestanden zijn gecomprimeerde bestanden die zijn gemaakt door een programma EncryptOnClick van 2Brightspark. Dit is een windows programma waar je een bestand met kan encrypteren en decrypteren eventueel met een wachtwoord. Dit programma kan echter niet zomaar op ubuntu ge├»nstalleerd worden, dus hier de oplossing.
Lees het volledige artikel »

Verwijderen van lege directories

Om in een bepaalde directory structuur alle lege directories te verwijderen kunnen we het volgende commando gebruiken:

sudo find /waar/te/beginnen -type d -empty -delete

Verwijder alle thumbs.db

Je hebt een directory strustuur met foto’s waar in elke directory een thumbs.db staat en je wilt al deze thumbs.db bestanden verwijderen. Dit doe je als volgt:

sudo find /home/user -name Thumbs.db -exec rm {} \;

Datum formaat in thunderbird aanpassen

Sommigen verkiezen om hun OS in het engels te installeren zoals ikzelf. Bij de installatie van thunderbird heb je dan het probleem dat de data van de mails in het engelse formaat staan (MM/DD/YYYY HH:mm). Ik verkies liever het formaat waar eerst de dag komt en dan de maand en niet andersom. Vereiste is wel dat je thunderbird 2.0 of hoger gebruikt. Om dit probleempje op te lossen, gaan we als volgt te werk.
Lees het volledige artikel »

Converteer de 'man' pagina's naar tekstbestanden

Grote ‘man pages’ zijn soms moeilijk te doorzoeken. Daarom zou het interessant zijn als we de man pages zouden kunnen opslaan in een tekstbestand, welke we dan kunnen openen in een GUI editor.
Lees het volledige artikel »